Tuesday, 22 September 2015

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): https://www.facebook.com/barmahimanganga

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): https://www.facebook.com/barmahimanganga: संपूर्ण माणदेशी प्रांताला म्हणजेच खानापूर, आटपाडी, माण -म्हसवड , सांगोला , जत , कवठेमहांकाळ आणि मंगळवेढा  या तालुक्यांना कायमस्वरूपाचे श...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): कृष्णा माणगंगा नदी जोड प्रकल्प एक दृष्टीक्षेप

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): कृष्णा माणगंगा नदी जोड प्रकल्प एक दृष्टीक्षेप: कृष्णा माणगंगा नदी जोड प्रकल्प एक दृष्टीक्षेप

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणी नदी बारमाही च्या नावाखाली वाळूची प्रचंड लूट...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणी नदी बारमाही च्या नावाखाली वाळूची प्रचंड लूट...: पुण्य करिता झाले पाप , दूध पाजुनी पोसिला साप !!! अग्रणी नदी बारमाही च्या नावाखाली प्रत्यक्ष काय झाले आहे पहा .... नदीची वाळूची लूट : ...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): नदी पुनरुज्जीवित करणे म्हणजे नेमके काय ?

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): नदी पुनरुज्जीवित करणे म्हणजे नेमके काय ?: नदी पुनरुज्जीवित करणे म्हणजे नेमके काय ? सरसकट नद्यांची पात्रे खोल आणि रुंद करणे म्हणजे नदीचे पुनरुज्जीवन करणे नव्हे… एखाद्या पाणी योजनेच...